-> Home ->

Aanmelding

Hier vindt u het aanmeldformulier.

Wat is het toelatingsbeleid van de Ds. J. Fraanjeschool?

Kinderen van de Gereformeerde Gemeenten van Barneveld Centrum en Barneveld Zuid worden toegelaten. Met de ouders van die kinderen wordt een zogenaamd aanmeldingsgesprek gevoerd als die voor het eerst een kind aanmelden. Met de ouders die niet tot deze gemeenten behoren, wordt een toelatingsgesprek gehouden met een commissie van bestuur en directie. Deze commissie beslist over het al of niet toelaten van de leerling. Kinderen van gezinnen waarvan al kinderen op school zitten, worden toegelaten. Het bestuur en de directie van de school kunnen een gesprek aangaan met ouders van wie kinderen op school zitten, als blijkt dat deze ouders niet meer achter de grondslag van de school staan en zich niet meer conformeren aan de regels die er gelden.

Wat is nodig voor inschrijving van uw kind(eren) op de Ds. J. Fraanjeschool?

Als het gaat om uw eerste kind, dan dient u kerkelijk en meelevend lid van de Gereformeerde Gemeenten van Barneveld Centrum of Barneveld Zuid te zijn óf is uw kind toegelaten na een gesprek met een commissie van bestuur en directie als u lid bent van een andere kerkelijke gemeente.
Daarnaast is voor elke inschrijving noodzakelijk:
- een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier

- de (indien mogelijk) door beide ouders ondertekende identiteitsverklaring.
- uw kind moet goed kunnen functioneren op een gewone basisschool.
Mogelijk vraagt de directie met u een gesprek aan als het ingevulde aanmeldingsformulier daar aanleiding toe geeft.
Het kan zijn dat toelating niet mogelijk is, omdat we als school niet over de nodige expertise beschikken.
Uiteraard ondersteunen we u dan bij het vinden van voor uw kind passend onderwijs.

Wanneer kunt u uw kind(eren) aanmelden?

In januari van elk jaar wordt er op beide scholen een aanmeldingsavond georganiseerd voor ouders die voor het eerst een kind aanmelden. 
Uitnodigingen daarvoor worden geplaatst in de kerkbode van de Gereformeerde Gemeenten van Barneveld en op deze website.
Voor de komende aanmelding vindt deze plaats op 18 januari 2021Nieuwe ouders worden op die avond verwacht om 19.30 uur.

Op die avond wordt gepresenteerd wie we als school zijn, wat u van ons mag verwachten en wat wij van ouders verwachten.
Ouders die al kinderen op school hebben, kunnen kinderen tussentijds aanmelden door het inleveren van het aanmeldformulier bij de managementassistent.

U kunt hier het aanmeldformulier downloaden.

Verdere informatie vindt u hier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de directeuren.

19 oktober 2020 - Herfstvakantie
4 november 2020 - Dankdag
18 december 2020 - Kerstvakantie
22 februari 2021 - Voorjaarsvakantie

De Vesting

De Vesting
Login De Vesting

Churchillstraat 68
3772 KV Barneveld
tel. 0342 - 40 07 07
devesting@fraanjeschool.nl

De Burcht

De Burcht
Login De Burcht

Saparua 48
3772 ET Barneveld
tel. 0342 - 42 20 45
deburcht@fraanjeschool.nl