-> Home ->

Kennismaking

Wat is de grondslag van de scholen?

De Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Waar gaan de scholen van uit?

Van beide Gereformeerde Gemeenten van Barneveld (Barneveld Centrum en Barneveld Zuid). Beide gemeenten hebben daartoe een zogenaamd Kerkelijk Lichaam opgericht. Dat Kerkelijk Lichaam is de juridische entiteit waar onze scholen vanuit gaan. De samenstelling van het bestuur weerspiegelt de verbondenheid tussen de genoemde kerken en de scholen. 

Hoe werkt het bestuur?

Het bestuur huldigt een toezichthoudende taakopvatting. Dat houdt in dat de bestuurstaken zijn gemandateerd aan de algemeen directeur en het bestuur een toezichthoudende taak heeft. Uitzondering daarop is het domein van de identiteit. Het bestuur heeft daarin een actieve, beleidsvormende en beleidsuitvoerende taak.

Werken de scholen samen met andere scholen?

Onze scholen zijn lid van het reformatorisch samenwerkingsverband Weer Samen Naar School te Ede. Samen met alle scholen van dit samenwerkingsverband wordt de leerlingenzorg vorm en inhoud gegeven en wordt de kwaliteit van de leerlingenzorg bewaakt en verbeterd. Daarnaast werken onze scholen samen met de andere reformatorische scholen in de gemeente Barneveld en naaste omgeving.

Documenten

Jaarverslag
Beleidskader
 

19 oktober 2020 - Herfstvakantie
4 november 2020 - Dankdag
18 december 2020 - Kerstvakantie
22 februari 2021 - Voorjaarsvakantie

De Vesting

De Vesting
Login De Vesting

Churchillstraat 68
3772 KV Barneveld
tel. 0342 - 40 07 07
devesting@fraanjeschool.nl

De Burcht

De Burcht
Login De Burcht

Saparua 48
3772 ET Barneveld
tel. 0342 - 42 20 45
deburcht@fraanjeschool.nl