-> Home ->

Onderwijs

Onderwijs

Onze school heeft als doel het onderwijzen en vormen van alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 of 13 jaar van wie de ouders/verzorgers lid zijn van de kerkelijke gemeenten Gereformeerde Gemeente Barneveld Centrum en de Gereformeerde Gemeente Barneveld Zuid en van kinderen van wie de ouders lid zijn van andere kerkelijke gemeenten en die op basis van ons toelatingsbeleid zijn toegelaten. Een belangrijke kernwaarde voor de school is de goede samenwerking tussen kerk, gezin en school om de kinderen voor hun plaats als christen in de samenleving te vormen en toe te rusten en hen voor te bereiden op hun vervolgonderwijs.

Het opvoeden en vormen vindt plaats binnen de wettelijke kaders die de Nederlandse overheid heeft neergelegd in de verschillende wetten.

Onze school biedt een uitdagende leeromgeving voor de kinderen. Deze leeromgeving wordt bepaald door de waarden en normen zoals die opkomen uit de identiteit van onze school (zie hoofdstuk 3 van de schoolgids). Elk personeelslid is drager van deze identiteit en derhalve een identificatiefiguur voor de kinderen (zowel op als buiten de school) en de professionele gesprekspartner van de ouders/verzorgers. Een belangrijke notie die als rode draad door onze activiteiten loopt, is het besef van de noodzaak van wedergeboorte door en bekering tot God en het leven volgens Bijbels normen.

Het onderwijs aan en de vorming van de kinderen wordt inhoud en vorm gegeven door een team van professionals. Daarbij zijn de behoeften en de mogelijkheden van de kinderen leidend binnen het onderwijsaanbod. Het personeel heeft een onderzoekende en lerende houding om voortdurend in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de kinderen en voor onze school nieuwe of gewijzigde pedagogische en/of didactische inzichten. De leiding van de school zoekt de juiste balans tussen blijvende ontwikkeling van kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen door in te spelen op hun behoeften én de mogelijkheden en de draagkracht van het personeel.

De onderzoekende en lerende houding van het personeel richt zich op het onderwijs en de omgeving en mede op de ouders om samen het onderwijs en de vorming van de kinderen inhoud en vorm te geven. De hoofdtaak van de school is onderwijs geven en vormen. Waar mogelijk worden de ouders ook ondersteund in de opvoeding. De hoofdtaak van de ouders is opvoeden en vormen. Waar mogelijk zullen de ouders het onderwijs steunen. De constructieve samenwerking met de ouders is een kritische succesfactor van onze school.

Het onderwijs en de vorming vindt plaats op twee scholen. Beide scholen handelen op grond van dezelfde grondslag, maar hebben een grote mate van zelfstandigheid om rekening te kunnen houden met de kenmerken van de populatie en in te kunnen spelen op de behoefte van de kinderen. Het personeel handelt vanuit een vijftal kernwaarden en die voortdurend aandacht krijgen in het geheel aan toerusting en vorming van het personeel van de school, binnen de kaders van Gods Woord.

Ds. J. Fraanjeschool De Vesting

Het schoolplan draagt het volgende motto:

Groeien vanuit een veilige Vesting

Uitgewerkt in de volgende kernwaarden:

Veiligheid = we voelen ons veilig in de school en op het plein

Acceptatie = wij mogen zijn wie we zijn

Verantwoordelijkheid = wij zijn verantwoordelijk voor onze daden en samen voor onze school

Talentontwikkeling = we ontwikkelen de talenten die de Heere ons gaf op allerlei manieren

Zelfvertrouwen = we hebben vertrouwen in wat we kunnen, weten waar we goed in zijn en waar we hulp bij nodig hebben.

Ds. J. Fraanjeschool De Burcht

Het schoolplan draagt het volgende motto:

‘Samen ontwikkelen vanuit een veilige Burcht.’

De kernwaarden op onze school zijn: identiteit, welbevinden, verantwoordelijkheid, toewijding, kwaliteit

 

25 februari 2019 - Voorjaarsvakantie
13 maart 2019 - Biddag
19 april 2019 - Goede vrijdag
22 april 2019 - Tweede Paasdag en meivakantie
30 mei 2019 - Hemelvaart
10 juni 2019 - Pinksteren
19 juli 2019 - Laatste schooldag en zomervakantie 2019
21 oktober 2019 - Herfstvakantie
6 november 2019 - Dankdag
20 december 2019 - Kerstvakantie

Aanmeldavond nieuwe leerlingen - 28 januari 2019
Op 28 januari 2019 is op beide scholen de aanmeldavond voor de nieuwe gezinnen. Ouders worden om 19.....

De Vesting

De Vesting
Login De Vesting

Lijsterstraat 6
3772 AV Barneveld
tel. 0342 - 40 07 07
devesting@fraanjeschool.nl

De Burcht

De Burcht
Login De Burcht

Saparua 48
3772 ET Barneveld
tel. 0342 - 42 20 45
deburcht@fraanjeschool.nl