Home > De Vesting > Onderwijs

Onderwijs

Onze school biedt een uitdagende leeromgeving voor de kinderen. Deze leeromgeving wordt bepaald door de waarden en normen zoals die opkomen uit de identiteit van onze school (zie de schoolgids). Een belangrijke notie die als rode draad door onze activiteiten loopt, is het besef van de noodzaak van wedergeboorte door en bekering tot God en het leven volgens Bijbels normen.

Het onderwijs aan en de vorming van de kinderen wordt inhoud en vorm gegeven door een team van professionals. Daarbij zijn de behoeften en de mogelijkheden van de kinderen leidend binnen het onderwijsaanbod. Het personeel heeft een onderzoekende en lerende houding om voortdurend in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de kinderen en voor onze school nieuwe of gewijzigde pedagogische en/of didactische inzichten. De leiding van de school zoekt de juiste balans tussen blijvende ontwikkeling van kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen door in te spelen op hun behoeften én de mogelijkheden en de draagkracht van het personeel.

Een belangrijke kernwaarde is de goede samenwerking tussen kerk, gezin en school om de kinderen voor hun plaats als christen in de samenleving te vormen en toe te rusten en hen voor te bereiden op hun vervolgonderwijs.