-> Home

Ds. J. Fraanjeschool De Burcht en Ds. J. Fraanjeschool De Vesting te Barneveld

Welkom op de website van onze scholen voor primair onderwijs, de Ds. J. Fraanjeschool De Burcht en de Ds. J. Fraanjeschool De Vesting, in Barneveld.

Onze school is in 1932 gesticht door de toenmalige predikant van de Gereformeerde Gemeente van Barneveld, ds. J. Fraanje. Hij zag het als een dure plicht en roeping om de kinderen van de kerkelijke gemeente onderwijs te geven naar de eis van Gods Woord.

Ook vandaag  staan onze scholen op datzelfde fundament: het Woord van God, de Bijbel, en de daarop gegronde belijdenisgeschriften. Dit werkt door in het onderwijs dat gegeven wordt, de zorg die leerlingen geboden wordt en de wijze waarop we als personeel en leerlingen met elkaar en anderen omgaan.

De Ds. J. Fraanjeschool De Burcht en De Vesting zijn  scholen waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven, gewerkt wordt vanuit de behoeften van de leerlingen en recht gedaan wordt aan verschillen tussen leerlingen en personeelsleden.

De scholen zijn primair voor kinderen van ouders die lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten van Barneveld-Centrum en Barneveld-Zuid. Kinderen van ouders die lid zijn van andere reformatorische gemeenten zijn ook welkom als door het bestuur over toelating positief wordt beslist.

26 februari 2018 - Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
14 maart 2018 - Biddag 2018
30 maart 2018 - Goede Vrijdag
2 april 2018 - Tweede Paasdag
17 april 2018 - Eindtoets 17,18 en 19 april
27 april 2018 - Koningsdag
30 april 2018 - Meivakantie 30 april t/m 4 mei (De Vesting) of 11 mei (De Burcht)
10 mei 2018 - Hemelvaart 10 en 11 mei
21 mei 2018 - Pinksteren

De Vesting

De Vesting
Login De Vesting

Lijsterstraat 6
3772 AV Barneveld
tel. 0342 - 40 07 07
devesting@fraanjeschool.nl

De Burcht

De Burcht
Login De Burcht

Saparua 48
3772 ET Barneveld
tel. 0342 - 42 20 45
deburcht@fraanjeschool.nl