Home > De Burcht > Documenten

Belangrijke documenten

Het is belangrijk dat een aantal documenten toegankelijk zijn voor ouders, andere belanghebbenden en belangstellenden. Daarnaast vraagt de overheid een aantal zaken vrij toegankelijk te publiceren. Met deze documenten denken we beiden aspecten recht te doen. Maak kennis met de Fraanjeschool locatie de Burcht door kennis te nemen van deze documenten.

Vanwege de nieuwe website kunnen nog niet alle documenten gedownload worden. Deze documenten worden zo snel mogelijk gepubliceerd. Wilt u ze al eerder inzien dan kunt u altijd contact opnemen met de school.